Żurawie typ HDS

 

KURS NA OPREATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDSCENA KURSU: 600 zł + egzamin pańśtwowy przed Komisją Urzędu Dozory Technicznego

 

 

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM KURSU OPERATORA HDS-a:

  •     ukończone 18 lat,

 
Kurs na operatora żurawi HDS – samojezdnych trwa 40 godz. dydaktycznych i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT.

 

Wydawane uprawnienia na żurawie samochodowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi - dźwigów samochodowych typu HDS przenośnych, samojezdnych lub przewoźnych w kat. IIŻ.

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849).


 

Tematyka szkolenia na operatora żurawi HDS:

  • dozór techniczny,
  • podstawowe wiadomości o żurawiach HDS,
  • podział na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp.,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne - budowa żurawi, 
  • eksploatacja dźwigów,
  • obowiązki operatorów żurawi,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • praktyka na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym.

 

zapraszamy na szkolenie / kurs na HDS 19 maj 2014r.WŁOCŁAWEK UL. bARSKA 12J GODZ. 16.00

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

 
Copyright © 2007 BHP EKSPERT