SZKOLENIE W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

 

Dnia 23 czerwca 2011r. rozpoczynamy we Włocławku szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

 

Szkolenie kończy się wydaniem stosownych zaswiadczeń. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani orza doświadczeni wykładowcy.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Zapisy pod numerem telefonu 504221280

 

 

Zgodnie z art. 2091. § 1. KP Pracodawca jest obowiązany:

 

 

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

 

2) wyznaczyć pracowników do:

     a) udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT