Szkolenie energetyczne gr. I

 

SZKOLENIE ENERGETYCZNE 

 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr. 89, poz 625) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, naprawa, remont) są zobowiązane do posiadania aktualnych „Świadectw kwalifikacyjnych” – „Uprawnień energetycznych” wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim zdaniu egzaminu przez osobę zainteresowaną.

 

Zakres szkolenia
- Standardowo oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz napraw i remontów urządzeń i instalacji, sklasyfikowanych w następujących grupach:


GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Szkolenie energetyczne organizowane jest w siedzibie firmy BHP EKSPERT w Włocławku przy. ul. Barskiej 12 J na 1 p. w sali nr 4.

 

Cena szkolenia energetycznego: 200 zł

 

Najbliższy termin: marzec 2012r.

 

Kontakt: biuro 544137010; kom. 544137010

 

 

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT