SZKOLENIE - CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA

 

Ukończenie tego kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, którego zdanie daje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny).

 

 

Do kursu mogą przystąpić osoby posiadające wykształcenie magisterskie.

 

Organizacja zajęć

 

 

ZBIERANIE ZGŁOSZEŃ TRWA
 
Termin rozpoczęcia kursu: od 23 maja 2009r. do 07 czerwca 2009r.


Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota - niedziela)

 

23 i 24 maj 2009r. - zajęcia teoretyczne

30 i 31 maj 2009r. - zajęcia teoretyczne

06 i 07 czerwiec 2009r. - zajęcia teoretyczne / zajęcia praktyczne
(wymagane posiadanie przez uczestników kursu własnego komputera - Laptop)

egzamin wewnętrzny / zakończenie kursu

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT