Szkolenia BHP

 

Proponujemy Państwu udział w poniższych szkoleniach BHP

 

 

Szkolenie bhp wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktarzu i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"

Szkolenie bhp okresowe - szkolenie to odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - przeznaczone jest dla pracowników  wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy
 

 

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

 

Ceny w/w szkoleń już od 30 zł / osoba

 

Termin szkoleń:

Do uzgodnienia z klientem.

 

Więcej informacji znajdą Państwo po kliknięciu tego linka.

 

 

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT