• Drwal kurs Włocławek
  Drwal kurs Włocławek

NAJBLIŻSZY KURS DRWAL - PILARZ

 

KURS DRWAL PILARZ - START 16 maj 2014r. WŁOCŁAWEK

 

Zgłoś uczestnictwo w szkoleniu telefonicznie lub wysyłając formularz zgłoszeniowy.

Informacje o kursach i szkoleniach w środku Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT  możecie Państwo uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 54 413 70 10 lub osobiście przy ul. Barskiej 12 J, w soboty w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 504 221 280.

 

 

Cena kursu DRWAL PILARZ:

 

Kurs pilarza - drwala 10 dni (bez zakwaterowania)  - 1200 zł

 

Możliwość zakwaterowania i wyżywienia!

 

 

REZERWACJA KURSU DRWAL PILARZ

W związku z ograniczoną ilością miejsc, prosimy o wcześniejszą rezerwację oraz wpłacenie zaliczki jako gwarancji uczestnictwa (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi).

 • Kurs pilarza obejmuje 144 godziny szkoleniowe (w tym 96 godzin zajęć praktycznych).

 

 • W cenie kursu otrzymujesz materiały dysaktyczne, środki ochrony indywidualnej oraz kamizelkę ostrzegawczą.

 

 • Zapewniamy sprzęt do pozyskiwania drewna (pilarki spalinowe i narzędzia pomocnicze).


Zakres tematyczny kursu pilarza:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pilarką spalinową,
 • Paliwa, oleje i smary używane w eksploatacji pilarki,
 • Budowa pilarki, przygotowanie do pracy oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego,
 • Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna,
 • Techniki ścinki i obalania drzew normalnych i tzw. trudnych,
 • Okrzesywanie drzew ściętych,
 • Przerzynka drewna,
 • Zasady organizacji procesu pozyskania drewna.


Kurs pilarza polecamy osobom, które w ramach swoich obowiązków wykorzystują pilarkę spalinową, w szczególności do zadań związanych ze ścinką i obalaniem drzew.

 

Ofertę kierujemy do pracowników przedsiębiorstw usług leśnych, a także do pracowników służb drogowych, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

UWAGA!

Od kursantów wymagamy aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania prac pilarką spalinową.

 


Praktyczną część kursu pilarza przeprowadzamy na powierzchniach zrębowych, udostępnianych przez administrację Lasów Państwowych.


Kurs pilarza realizowany jest w oparciu o ramowy program kursu dla Drwali-operatorów pilarki spalinowej, z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 41/1998. 

 

 

Kursy DRWAL PILARZ prowadzimy również po zebraniu grupy w następujących miastach: Toruń, Płock, Kutno oraz Olsztyn.

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

Obalanie drzewa

Obalanie drzewa

KURS PILARZ DRWAL

KURS PILARZ DRWAL

Ścinka drzew praktyka

Ścinka drzew praktyka
Copyright © 2007 BHP EKSPERT