LPG

 

Cel kursu:

  • przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy przy instalacjach zasilania pojazdów samochodowych gazem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.


Kurs trwa około 16 godzin w tym 2 godziny zajęć praktycznych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 1-miesięczna praktyka na stacji LPG pod opieką osoby posiadającej uprawnienia.

Zakres tematyczny:

  • kurs obejmuje ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów, rodzaje gazów stosowanych do napędu pojazdów, instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG, budowa i oznakowanie zbiorników LPG, warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem, napełnianie zbiorników LPG – czynności robocze i kontrolne, podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, przepisy bhp i ppoż.


Egzamin i zaświadczenia

  • Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT.


Egzamin składa się z:
części teoretycznej - test,
części praktycznej – sprawdzenie praktycznej umiejętności obsługi dystrybutora LPG.

Uprawnienia ważne są bezterminowo.

 

Termin rozpoczęcia kursu: 10.11.2009r. 

 

Zapisy w siedzibie Firmy oraz pod nr tel. 0544137010 oraz 504221280

 

ZAPRASZAMY!

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT