Kurs ŻURAWIE SAMOJEZDNE

 

ŻURAWIE SAMOJEZDNE II Ż

 

Kurs kandydatów do obsługi żurawi samojezdnych IIŻ

 

Cele szkolenia:


Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności: żurawie samojezdne, w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą Komisją UDT i uzyskanie uprawnień do eksploatacji żurawi samojezdnych, kat. II Ż.

 

Uczestnik kursu powinien:

  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
  • ukończyć 18 lat
  • posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku
  • mieć co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu dźwignic


Sposób organizacji szkolenia


Organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:

  • zajęcia teoretyczne: filmy, prezentacje multimedialne, materiały dydaktyczne w postaci skryptów
  • zajęcia praktyczne


Dodatkowe informacje:

 

Ilość godzin:
    45 teoria
    20 praktyka

Ilość dni: 9


Miejsce szkolenia
:

 

ul. Barska 12 J Włocławek (siedziba firmy BHP EKSPERT)

 

Szkolenia na operatorów żurawi samojezdnych prowadzimy również w takich miastach jak: Olsztyn, Toruń, Płock, Kutno, Lipno itd.

 

Więcej informacji o kursie: KURS NA ŻURAWIE IIŻ 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

Żuraw samojezdny

Żuraw samojezdny

Żurawie samojezdne małe

Żurawie samojezdne małe

Kurs operator żurawia praktyka

Kurs operator żurawia praktyka
Copyright © 2007 BHP EKSPERT