Kurs pedagogiczny

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT organizuje kurs pedagogiczny

Kurs przeznaczony jest  dla osób chcących prowadzić kursy, szkolenia BHP i inne oraz naukę zawodu.


Liczba godzin: 80


Cena kursu:

700 zł

650 zł (cena dla studentów WSHE kierunek BHP)


Termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2012r.


Miejsce szkolenia
: siedziba firmy BHP EKSPERT: ul. Barska 12J


Zapisy: osobiście lub tel. 544137010; kom. 504221280

Zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych dla każdego słuchacza, terminy spotkań ustalamy ze słuchaczami, możliwość realizacji części zajęć w formie samokształcenia kierowanego.

ODiS BHP EKSPERT posiada pozwolenia Kuratorium Oświaty wydane pod nr 66/08.

Program kursu pedagogicznego ODiS BHP EKSPERT  został zatwierdzony przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty
nr pozwolenia DW.WP. 525-3/2010.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U. Nr 31 poz. 216
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT