HAKOWY SYGNALISTA

 

HAKOWY SYGNALISTA - szkolimy na terenie całego kraju 

 


Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób obejmujących stanowisko hakowego w transporcie. W myśl przepisów osoby te po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uzyskują kwalifikacje do sprawnego i bezpiecznego wykonywania powierzonych czynności transportowych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
 


Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie hakowych z ich obowiązkami, a zwłaszcza:
- Bezpieczną pracą w zakresie transportu materiałów i innych przedmiotów.
- Znajomością sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętnością posługiwania się znakami umownymi.
- Znajomością elementów mechanizmów podnoszenia i eksploatowanych zawiesi.


Możliwość dostosowania programu zajęć do specyfiki zakładu pracy.

 


Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia
Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują odnośne i bezterminowe zaświadczenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Możliwość uzyskania certyfikatu UE.

 

 

ZAPISY CODZIENNIE

BIURO ul. Barska 12J Włocławek

tel. 544137010 lub 504221280

 

 

Zapraszamy

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT