CS OPERATOR

 

Centrum Szkolenia OPERATOR jest placówką zajmującą się prowadzeniem kursów, szkoleń zawodowych oraz specjalistycznych dla firm i instytucji państwowych oraz osób fizycznych.

Specjalizujemy się w szkoleniach operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.


Centrum Szkoleniowe "OPERATOR" działa na podstawie upoważnienia wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W/w Instytut sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń.

 
Dysponujemy nowoczesną bazą maszyn i sprzętu do szkolenia praktycznego. Dobrze zoragnizowany plac manewrowy pozwala kursantom pod nadzorem doświadczonych instruktorów doskonalić umiejętności sterowania maszyną oraz zdobycia niezbędnej wiedzy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.


Organizowane przez nasz ośrodek szkolenia prowadzone są w systemie ciągłym (poniedziałek - piątek) oraz weekendowym (piątek - sobota). Istnieje możliwość zakwaterowania kursantów, którzy dojeżdzają z dalszych części kraju.

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia
BHP EKSPERT

ul. 14 Pułku Piechoty 4/36
87-800 Włocławek
BIURO ul. Barska 12 J
tel. 544137010
kom. 504221280

www.bhpekspert.eu
www.csoperator.eu

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT