Choroby zawodowe


  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)
  • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121)
  • Ustawa z 6.9.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)
Copyright © 2007 BHP EKSPERT