BHP w różnych branżach


 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego oraz Zdr. z 13.4.1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. Nr 22, poz. 174)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 6.9.1999 r. w sprawie bhp przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43 poz. 395)
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
 • Decyzja nr 278 Komendanta Głównego Policji z 22.7.2004 r. w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.Urz. KGP Nr 14, poz. 74)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp w odlewniach metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 37)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 36)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bhp przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła (Dz.U. Nr 24, poz. 248)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.23.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. Nr 37, poz. 341, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1866)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 2.6.1952 r. w sprawie bhp w kesonach (Dz.U. Nr 31, poz. 208)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.5.2001 r. w sprawie bhp przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających (Dz.U. Nr 73, poz. 770)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz. 438)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 29.5.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru (Dz.U. Nr 64, poz. 651)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bhp w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 30.6.1984 r. w sprawie bhp w poradniach i pracowniach stomatologicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 197)
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społ., Zdr. i Przem. z 26.3.1946 r. w sprawie higieny pracy w zakładach przemysłu włókienniczego (Dz.U. Nr 23, poz. 151)
 • Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 21)
 • Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 22)
 • Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 28.4.1970 r. w sprawie bhp przy produkcji filmowej (Dz.U. Nr 12, poz. 113, zm. Dz.U. z 1993 r. Nr 50, poz. 229)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 10.4.1972 r. w sprawie bhp w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 123)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 22.11.1951 r. w sprawie bhp w zakładach graficznych (Dz.U. Nr 65, poz. 447 zm. Dz.U. z 1952 r. Nr 41, poz. 285)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Komunalnej z 27.6.1960 r. w sprawie bhp w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (Dz.U. Nr 38, poz. 228)
 • Rozporządzenie Min. Roln. z 4.2.1980 r. w sprawie bhp w rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 6, poz. 17)
 • Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 2.9.1982 r. w sprawie bhp w instytucjach artystycznych (Dz.U. Nr 29, poz. 205)
 • Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 21.3.1974 r. w sprawie bhp w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg (Dz.U. Nr 12, poz. 76)
 • Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 3.06.1975 r. w sprawie bhp w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie (Dz.U. Nr 21, poz. 117)
 • Rozporządzenie Przew. Komitetu Drobnej Wytwórczości z 21.3.1970 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu torfowego (Dz.U. Nr 9, poz. 75)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 9.8.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych (Dz.U. Nr 92, poz. 1024)
 • Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 26.3.1973 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu tytoniowego (Dz.U. Nr 11, poz. 86)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 15.10.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych (Dz.U. Nr 131, poz. 1462; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 230, poz. 1678)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 192)
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 14.1.2004 r. w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 16, poz. 156)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 7.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz.U. Nr 81, poz. 735)
 • Rozporządzenie Min. Środowiska z 10.12.2003 r. w sprawie bhp w ogrodach zoologicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 4, poz. 26)
 • Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 22.10.2003 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych (Dz.U. Nr 194, poz. 1899)
 • Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 19.5.2004 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1210)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 17.2.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273)
 • Rozporządzenie Min. Środowiska z 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141)

Copyright © 2007 BHP EKSPERT